Statistiek en onderzoeksmethodiek (2006-2007)

In het vak statistiek en onderzoeksmethodiek maak je eerst kennis met de beschrijvende statistiek. Daarna staan we even stil bij het kansrekenen. Tenslotte leer je betrouwbaarheidsintervallen bepalen en hypotheses toetsen. Je leert het algemeen opzet van een wetenschappelijk onderzoek en welke statistiche technieken je kan gebruiken voor het verwerken van je onderzoeksresultaten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
- De studenten kunnen statistische problemen kunnen oplossen - De studenten kunnen de relevantie van statistiek voor hun opleiding vatten - De studenten kunnen hypothesen toetsen en betrouwbaarheidsintervallen bepalen - Studenten kunnen het algemeen opzet van een wetenschappelijk onderzoek begrijpen - De studenten kunnen de gepaste statistische methode gebruiken om een wetenschappelijke vraag op te lossen - De studenten kunnen onderzoeksresultaten juist interpreteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Statistiek De Bot, L. 2005, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

Op het examen krijgen studenten inzichtelijke vragen over onderzoeksmethodiek. De theoretische vragen zijn beperkt. Het accent ligt op het maken van oefeningen. Studenten krijgen oefeningen in verband met de verschillende statistische methodes. Studenten kunnen de juiste methode gebruiken voor het oplossen van een beroepsspecifieke vraag. Het berekenen van een z-waarde, een betrouwbaarheidsinterval en een hypothesetoetsing met de normaalverdeling en de chi-kwadraat toets zijn basiselementen. Een formularium en tabellen worden ter beschikking gesteld.
OA:
06030470
Code:
06030470
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands