chemie oef (2006-2007)

- Stoichiometrie van chemische reacties - Bouw van de atomen - Periodiek systeem der elementen - Chemische bindingen - Chemische kinetiek - Zuren en basen - Redoxreacties

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
- Inzicht in de stoichiometrie van chemische reacties - Inzicht in de structuur van de materie (atomen, moleculen, ionene) en het periodiek systeem - Inzicht in de chemische bindingen - Inzicht in de reactiesnelheid - Inzicht in het zuur-base evenwicht en redoxreacties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis van chemie vereist. Men gaat er van uit dat men notie heeft van het chemisch tekenschrift en het kwalitatief en kwantitatief verband tussen reagentia en reactieproducten.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Valckx, eigen cursus "Chemie: Algemene chemie" 2007 (capita selecta) Formularium chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

Gebruik van molecuulmodellen en CD-rom Verwijzingen naar interessante websites Literatuur: - R. Petrucci, General Chemistry, [ISBN 0-02-395010-2] - P.W. Atkins, Chemistry, [ISBN 0-582-35590-7] - J. Kotz, Chemistry and chemical reactivity, [ISBN 0-03-023762-9]

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03202030
Code:
03202030
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands