Dierkunde (2006-2007)

Inleiding: basisbegrippen energiehuishouding,osmose, diffusie en actief transport Van volgende stelsels in het lichaam wordt bouw, werking en functie besproken: Lichaamsbekleding, spijsvertering, ademhaling, transport, regulatie van de lichaamsvloeistoffen, spierstelsel

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten leggen uit wat osmose, diffusie en actief transport betekent in het levende organismen. Studenten verklaren hoe stoffen opgenomen worden, omgezet worden in eigen substantie of gebruikt worden als energie. Studenten verklaren hoe stoffen in het hele lichaam beschikbaar zijn via transportsystemen. Ook het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam kunnen de studenten uitleggen. Studenten geven aan waar de organen zich bevinden in het lichaam en hoe deze zijn opgebouwd.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elementaire chemie

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

Handboek Moderne Dierkunde Van In-Lier

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • aan de computer

B. Omschrijving

Evaluatie door juist- fout stellingen.
OA:
03290120
Code:
03290120
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands