datacommunicatie pract (2006-2007)

Datacommunicatie - Kanaalcapaciteit, transmissiemedia, verbindingen - Synchronisatie en schakelmethoden - Modulatietechnieken en basisbandcodes - Modems - Netwerkcomponenten - Foutdetectie en foutcorrectie - Interfacestandaarden --- Printerpoort --- Seriële poort --- GPIB --- SCSI --- USB - Hoge snelheid digitale transmissie --- PDH --- SDH --- ISDN - Protocollen en het OSI referentiemodel - Bysinc - HDLC - X.25 en Frame relay -Grondige studie ADSL. Voor een meer gedetailleerde inhoud van de (eigen) cursusteksten kan men terecht op: http://home.planetinternet.be/~pcoleman/cursusinhouden/cursusinhouden.html

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De student kan: - een schatting maken van kanaalcapaciteit - een beschrijving geven van transmissiemedia - een beschrijving geven van modulatietechnieken en modems - een beschrijving geven van multiplexers en hun technieken - een beschrijving geven van technieken die fouten kunnen opsporen en eventueel verbeteren - een beschrijving geven van PC interfacestandaarden - een beschrijving geven van Bysinc, HDLC en Frame Relay

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Combinatorische en sequentiële schakelingen Noties van programmeren (C of C++ bijvoorbeeld) Kennis van de werking van een PC of CPU is aanbevolen doch niet echt fundamenteel

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus powerpoinbtpresentaties Verwijzingen naar interessante websites, vb.: http://home.planetinternet.be/~pcoleman Literatuur (aanbevolen) zie ook: http://home.planetinternet.be/~pcoleman/cursusinhouden/handboeken.html Computernetwerken en datacommunicatie, Matthijsen, Truijens en Doorenspleet, ISBN: 90-395-0293-5, Academic Service - 1997 Data Communications and Networking, 2e, Behrouz A. Forouzan, ISBN: 0-07-118160-1, McGraw-Hill - 2000 Data & Computer Communications, 6e, William Stallings, ISBN: 0-13-084370-9, Prentice Hall ADSL and DSL Technologies, 2e, Walter J. Goralski, ISBN: 0-07-213204-3, Osborne/McGraw-Hill - 2002

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200620
Code:
03200620
Vakcoördinator:
Staf Vermeulen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands