Arbeidspsychologie en personeelsbeleid (2006-2007)

Arbeidspsychologie en personeelsbeleid betreft een eerste verkenning van de methodieken en concepten die gebruikt worden om het personeelsbeleid binnen organisaties uit te bouwen. Vertrekkend vanuit het competentiedenken verkennen we alle technieken en instrumenten die gebruikt worden binnen het personeelsbeleid. We belichten deze concepten vanuit de inzichten van de arbeidspsychologie. Competentiemanagement - strategie en beleid - kerncompetenties en basiswaarden - functies - rollen en processen - werving en selectie - begeleiding en ontwikkeling - beoordeling - loopbaanplanning - vorming en training - verloning en beloning - Motivatietheorieën

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
Toelichting:
C3: agogisch kunnen handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten - theorieën en concepten uit het personeelswerk begrijpen - concepten uit de arbeidspsychologie begrijpen en kunnen plaatsen binnen het werkveld van de personeelswerker

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

1. Minne, E. Arbeidspsychologie en Personeelsbeleid. Geel, KHK, 2006 (onuitgegeven cursus) 2. Vloeberghs, D. HRM, Fundamenten en perspectieven. Lannoo, 2004 3. Van Beirendonck, L. Iedereen Competent, Handleiding voor competentiemanagement dat werkt, LannooCampus, 2004.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04231080
Code:
04231080
Vakcoördinator:
Karel Van Bouchaute
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands