Voeding, EHBSO, preventie (2006-2007)

Deze lessenreeks omvat 10 lesuren waarin de studenten kennismaken met de behandeling en de preventie van sportletsels. Verschijnselen van sportletsels, adequate eerste zorgen, accurate diagnose, intensieve behandeling, risicofactoren en preventie van sportletsels komen uitgebreid aan bod. Daarnaast worden de specifieke sportletsels behandeld. Zoals o.a. breuken, bandletsels, luxaties, spierletsels, … In een laatste deel komt gezonde en evenwichtige voeding aan bod. De voedingsdriehoek, de school en gezonde voeding, sport en voeding, zwaarlijvigheid, anorexia, boulemie, … en heel wat stellingen i.v.m. voeding worden besproken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen efficiënte eerste hulp bij sportongevallen toepassen - Studenten kunnen verbanden leggen tussen verschillende vakgebieden - Studenten kunnen eigen vakinhouden met elementen uit andere disciplines verbinden - Studenten kunnen aandacht opbrengen voor het bevorderen van de gezondheid en kunnen zorgen voor het algemeen lichamelijk welzijn

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Anatomie/inspanningsfysiologie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Elke Poels curus EHBSO, niet uitgegeven bundel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
10253110
Code:
10253110
Vakcoördinator:
Elke Poels
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands