Kleinfruit (2006-2007)

Pomologie van kleinfruit en steenfruit Fytotechniek kleinfruit en steenfruit: opkweek, plantsystemen, snoei, teelthandelingen, bemesting, oogst Gewasbescherming kleinfruit: virussen, insecten en mijten, bacteriën, schimmels, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Gewasbescherming steenfruit: schimmelziekten en hun bestrijding , insecten en mijten: levenswijze en bestrijding, bacterieziekten, virussen, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende kleinfruitrassen en steenfruitrassen De studenten kunnen van de parasieten in de kleinfruitteelt en steenfruitteelt een beschrijving geven en hun bestrijding aangeven. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven (vermeerdering, opkweek, snoei, planten) van kleinfruit en steenfruit. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven en verwoorden, die bij de vermeerdering, de opkweek, het planten en de snoei uitgevoerd worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2007, Teelt van kleinfruit, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 90p. Ver Berne Alfons, 2007, Teelt van steenfruit, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,70p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292220
Code:
03292220
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands