Agrarisch beleid (2006-2007)

Mogelijke instrumenten voor het voeren van een landbouwpolitiek Bespreking bestuurorganen van de Europese gemeenschap Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Bespreking van de marktverordeningen per sector Europees structuurbeleid voor land- en tuinbouw Financiering Europees landbouwbeleid Europese milieumaatregelen en landbouw Europese maatregelen voedselveiligheid Europese maatregelen dierenwelzijn Structuur Vlaamse landbouwinstellingen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten begrijpen zin, onzin, gevolgen van maatregelen i.v.m. landbouwpolitiek. De studenten krijgen inzicht in het gevoerde gemeenschappelijk europees landbouwbeleid. De studenten kennen de bestuursstructuur van de Europese Unie . De studenten hebben inzicht in het algemeen Vlaams landbouwbeleid en de landbouwinstellingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Rina Hulsbosch, 2006, Agrarisch beleid- landbouwpolitiek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 75p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290010
Code:
03290010
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands