Toegepaste geriatrische zorg (2006-2007)

De cursus behandelt de verpleging van oudere personen. De onderwerpen zijn niet speciaal. Maar elk onderdeel is aangepast aan de 'oudere'. Medische verpleging behandelt - zorg aan hart en bloedvaten - zorg i.v.m. ademhaling - reanimatie / CPR Voedingszorg - veranderde voedingsbehoefte - ondervoeding - voeding en dementie - aanpassingen van voedingsconsistentie/ vervang -en bijvoedingen Heelkundige verpleging - pre - en postoperatieve zorg bij ouderen - chronisch wondzorg Farmacologie en aanverwante problemen - farmacologie - fixatie - slaapstoornissen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: casuïstiek

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: skillslab

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
09289470
Code:
09289470
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands