Genetica en embryologie (2006-2007)

Kennis van en inzicht in de basisprincipes van de erfelijkheid.(Cel,celdeling,DNA,Chromosomen,eiwitsynthese)Overzicht van veel voorkomende patronen van overerving gekoppeld aan een aantal inzichten rond erfelijkheid. Screening,diagnostiek en preventie van aangeboren,erfelijke afwijkingen . Embryonale en foetale ontwikkeling alsmede ontwikkeling van placenta en vliezen . In de peciele embryologie wordt enkel het uro-genitaal stelsel en een paar veel voorkomende congenitale afwijkingen behandeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
Toelichting:
Studenten kunnen aan zwangeren de nodige informatie en adviezen verstrekken m.b.t. het ontstaan, het verloop en de bescherming van de zwangerschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Buelens Annemie, syllabus genetica en embryologie. Sadler, TW. Langman's medische embryologie. Bohn Stafleu Van Loghum

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
09285211
Code:
09285211
Vakcoördinator:
Annemie Buelens
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands