Sociale en communicatieve vaardigheden 2 (2006-2007)

De cursus Communicatie in het Nederlands analyseert de structuur en het verloop van het communicatieproces. Efficiënte communicatie steunt voornamelijk op een heldere opbouw, een aangepaste stijl en een duidelijke en correcte verwoording. Deze pijlers bepalen het succes van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.Centraal in de cursus staat een klantgerichte, servicegerichte, persoonlijke en positieve aanpak. Bovendien gelden bepaalde vormafspraken. Deze eisen gelden zowel voor externe als interne communicatie in het toekomstige beroepsleven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
Toelichting:
-Studenten kunnen efficiënte zakelijke brieven en memo's schrijven. -Studenten kunnen een onderwerp analyseren a.h.v. teksten en presenteren voor een groep. Studenten kunnen zowel mondeling als schriftelijk een aangepaste stijl hanteren. Studenten kunnen een correcte en verzorgde taal gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Baeckens, Meulens,2003, Zakelijke Communicatie. Uitgeverij Pelckmans, Kapellen. Vakgroep Nederlands, 2004. Woordenschat, Taal- en Stijlbeheersing, Stijlfouten. Niet gepubliceerde cursus. KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240041
Code:
02240041
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands