Seminarie (2006-2007)

Groepjes van 6 studenten diepen een actueel thema uit, deze thema's situeren zich op cliëntniveau, organisatieniveau of beleidsniveau.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
PB 09 Studenten realiseren deze competentie tijdens de groepsmomenten op school, nog niet in de broepspraktijk. De toepassing gebeurt later, tijdens de stage.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis in schriftelijke communicatie

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Agten Jan e.a., 2006-2007, Moduleboek Seminarie en eindwerk, KH Kempen, Geel, 50p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • peer assessment

B. Omschrijving

De begeleiding gebeurt door een seminariecoach die tweewekelijks samenkomt met de groep studenten. Daarnaast wordt de groep begeleid door een stuurgroep die bestaat uit twee personen uit het werkveld die vertrouwd zijn met het thema.
OA:
04232010
Code:
04232010
Vakcoördinator:
Mia Hillen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands