Oefenfirma & Projecten (2006-2007)

Enerzijds is er de oefenfirma EuroPackage & Print die functioneert als draaischijf voor alle andere opleidingsonderdelen via de probleemgestuurde aanpak, anderzijds is er de uitwisseling (2 x 1 week) met de studenten Secretariaatsbeheer van het Institut Supérieur d'Enseignement Libre Liégeois uit Verviers in het kader van Trialoog (Prins Phlip-fonds).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

Monitoraat op aanvraag.
OA:
08280010
Code:
08280010
Vakcoördinator:
Etienne Matthys
Semester:
1+2
Studiepunten:
12
Onderwijstaal:
Nederlands