Orthesen bovenste ledematen praktijk (2006-2007)

Tijdens de praktijksessies worden drie representatieve orthesen ontworpen en gebouwd, rekening houdend met het specifieke ziektebeeld, biomechanische ontwerpvereisten, materiaalkeuze enz.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
Toelichting:
- studenten kunnen een patroon tekenen voor handorthesen - studenten beheersen de techniek om een orthese van lage-temperatuur thermoplasten rechtsreeks op de persoon te vormen, aan te passen, en af te werken. - studenten kunnen de competenties uit de cursus theorie voor specifieke opdrachten in praktijk brengen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

biomechanica anatomie fysiologie bewegingsleer elementen uit de pathologie

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Peeraer, L., & Mellaerts, E., 2005. Orthesen bovenste ledematen. Niet gepliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 80p. - Van Lede, P., & Van Veldhoven, G., 2002. Therapeutische handorthesen, een rationele benadering. Deel 2: Praktische toepassingen. Provan, Wilrijk, 272 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
06022343
Code:
06022343
Vakcoördinator:
Koen Janssens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands