Microbiologie & ziekenhuishygiëne (2006-2007)

De volgende onderwerpen komen aan bod. Microbiologie. Deel I : Indeling en eigenschappen van micro-organismen. Deel II : Selectie uit systematiek van de “medische microbiologie”.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
Toelichting:
De student kent de grote indeling en eigenschappen van de micro-organismen relevant voor het verpleegkundig handelen. De student verwerft, vanuit een selectie van de meest voorkomende micro-organismen uit de systematiek, inzicht in het vakgebied “medische microbiologie” en zijn relatie met pathologie en voorkomen en preventie van ziekenhuisinfecties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursus microbiolgie. Mevr. A. Buelens.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09285060
Code:
09285060
Vakcoördinator:
Annemie Buelens
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands