Informaticatoepassingen (2006-2007)

Het accent wordt gelegd op het werken met een database, zoals: het ontwerpen van tabellen, het invoeren van gegevens, het definiëren van relaties tussen tabellen, het maken van selectiequery’s voor het weergeven van gegevens op basis van bepaalde criteria, het maken van formulieren om gegevens gemakkelijker in te voeren en te wijzigen, het maken van rapporten om de gegevens af te drukken, de integratie van tekstverwerking en database: tabelgegevens uit een database invoegen in een tekstbestand als een tabel, gegevens uit een database gebruiken als gegevensbestand bij een samenvoeging.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Studenten kunnen databanken gebruiken en ontwerpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De competenties van het 1ste jaar bereikt hebben.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Katrien Van Heuverswijn, 2006. Access. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 20p. Access Vandaag 2000, Luc Maeseele, Uitgeverij De Boeck

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271240
Code:
08271240
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands