Actuele marketing topics (2006-2007)

Je leert hoe een bedrijf zich kan positioneren en differentiëren van zijn concurrenten door een aangepaste mix te ontwikkelen van de marketinginstrumenten. Je leert hoe je een product ontwikkelt, een merk beheert, een verpakking ontwerpt, een prijsbeleid vaststelt, een distributiepolitiek maakt om het product succesvol te lanceren. Je leert hoe je een winkel moet beheren en positioneren. Je leert communicatietechnieken op de winkelvloer en merchandising instrumenten. Je leert trends te observeren en je leert wat de impact ervan kan zijn op het marketingbeleid. Je leert in deze cursus reële bedrijfssituaties observeren, analyseren en evalueren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
Toelichting:
- zelfstandig kunnen werken (plannen, informatie verzamelen, … - marketingtechnieken kunnen toepassen - leren samenwerken in groep - verbeteren van bedrijfscommunicatieve vaardigheden - toepassen van theorie in de praktijk

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis inizichten van het vak 'inleiding tot de marketing' (zie eerste jaar)

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Geen specifieke literatuur. Enkel reële bedrijfssituaties

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240850
Code:
02240850
Vakcoördinator:
Sabine Verrydt
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands