Economie (2006-2007)

economie en not-for-profitdiensten, marktwerking, productie, kosten, financiƫle verslaggeving, markt en welvaart, marktfalen, overheidsfalen, not-for-profitoplossing.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:
Van de studenten wordt verwacht dat zij de basisbegrippen kunnen verwoorden en uitleggen aan de hand van voorbeelden uit de (not-for-)profitsector. Daarnaast moeten ze de samenhang in de economische samenleving kunnen herkennen, begrijpen en uitleggen. Tot slot de besproken technieken kunnen toepassen in concrete situaties uit de profit en not-for-profit sector.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

/

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Deferme Grete, 2006, Economie deel 1 en 2, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 298 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • Andere: monitoraten

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Met vragen m.b.t. de cursus of andere kunnen de studenten steeds beroep doen op de docente, tijdens de lesmomenten (voor of na de les), via email, of - indien nodig - tijdens een individuele afspraak.
OA:
04230030
Code:
04230030
Vakcoördinator:
Grete Deferme
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands