Internationale topics en cases (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Grenzeloos ondernemen. M. Gadourek.

C. Aanbevolen leermiddelen

De diverse door de lectoren aangebrachte websites, brochures en andere documentatie.

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: buitenlandse lessencyclus, voordrachten ten huize

B. Omschrijving

Deze cursus probeert een aantal elementen aan te brengen die de studenten zelf later kunnen verwerken in hun projecten die deel uitmaken van de permanente evaluatie. Hij rijkt op allerlei manieren ideeën aan die de student dan op gepaste wijze moet combineren om zich in te werken in een situatie van een bepaalde onderneming. Om de ondernemng beter te leren kennen, volgen de studenten tijdens het verloop van de cursus in teams van 2 tot 3 personen de buitenlandse handelsactiviteiten van een reële onderneming op. Om de internationale ervaring te ondersteunen, kiezen de studenten verder tussen een cursus van een week in Hongarije of deelname aan een bedrijfssimulatie met internationale gemengde teams. In het eerste geval nemen ze deel aan de internationale week in Tatabanya, met een gevarieerd aanbod van cursussen met internationaal accent. In het laatste geval zullen ze een reeks bedrijfsbeslissingen moeten nemen in overleg met teampartners in een andere hogeschool.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De weekboeken die de studenten moeten maken over het bedrijf dat ze tijdens het volledige verloop van de cursus opvolgen, maken een deel uit van de permanente evaluatie. Verder komen ook de resultaten behaald tijdens de eindproef van de cursus in Hongarije of de prestaties in de bedrijfssimulatie in aanmerking. Verder is er voor iedereen een schriftelijke eindproef over de meer theoretische onderdelen van de aangebrachte materie. De studenten kunnen de docenten steeds per mail, telefoon of persoonlijk contacteren.
OA:
02251803
Code:
02251803
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands