Verwarmingstechniek (2006-2007)

- dimensioneren van verwarmingslichamen - dimensioneren van CV-leidingen - dimensioneren van expansievat - dimensioneren van CV-ketel - dimensioneren van een vloerverwarmingsinstallatie - dimensioneren van CV-pomp

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus gebouwenbeheer 2 EM KLIM, cursus bouwfysica 1 EM KLIM

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

www.hvac-leren.eu

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210450
Code:
05210450
Vakcoördinator:
Paul De Schepper
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands