Onderwijsbevoegdheid Aardrijkskunde - vakdidactiek (2006-2007)

De vakdidactiek omvat volgende onderwerpen: - Verdieping van aardrijkskundige leermiddelen: handboeken en werkboeken - Didactiek van excursies en werkbladen - Verkenning van de eigen leefruimte - Opbouw van mentale kaarten en facetkaarten

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als opvoeder, organisator en begeleider van leer- en onwikkelingsprocessen kunnen studenten: - de actualiteit efficiƫnt volgen en verwerken in lessen aardrijkskunde van het secundair onderwijs - degelijke werkbladen opstellen - een handboek beoordelen - op excursie werken vanuit de concrete geografische ruimte - de leerstofbenadering vanuit de eigen leefruimte toepassen en er lesmateriaal voor uitwerken - een excursie in de eigen leefruimte uitwerken en leiden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: - de competenties bereikt in het eerste jaar van de opleiding - een grote interesse voor de eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Literatuur - Alle leermiddelen van het eerste jaar. - Wereldvisie 3 ASO (handboek): zie boekenlijst - Cursussen en excursiegidsen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254261
Code:
10254261
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands