Aansprakelijkheidsverzekering (2006-2007)

- Algemene principes van de burgerlijke aansprakelijkheid (art. 1382 t.e.m. 1386bis B.W.) - De B.A.-verzekeringen: algemeen overzicht - Grondige studie van de B.A. privé-leven en de B.A.-motorrijtuigenverzekering - Beknopte studie van de B.A. uitbating, de B.A. na levering en de beroepsaansprakelijkheid van maatschappelijk lasthebbers, geneesheren, advocaten, accountants, makelaars, enz.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • Andere: verzekeringspolissen

B. Verplichte leermiddelen

Vanvelthoven Daisy, 2006, Verzekeringsrecht: aansprakelijkheidsverzekering. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242240
Code:
02242240
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands