Medische aspecten ib (2006-2007)

De student kent de recente ontwikkelingen binnen de neurologie van toepassing op verpleegkundigen De student kent de symptomen, oorzaken, behandeling en achtergronden van schizofrenie. De student kent de symptomen, oorzaken, behandeling en achtergronden van de stemmingsstoornis De student kent de symptomen, oorzaken, behandeling en achtergronden van de angststoornissen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09289571
Code:
09289571
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands