Windows Server 2003 lab (2006-2007)

Lab 00: introduction to Virtual PC Lab 01 : workgroup versus domain environment Lab 02 : domain membership, account operators and password settings Lab 03 : roaming and mandatory profiles Lab 04 : ntfs security Lab 05 : auditing Lab 06 : dns configuration and installation Lab 07 : installing Active Directory Lab 08 : OU and delegation of authority Lab 09 : OU and group policies ( basic) Lab 10 : group policies and conflicts Lab 11 : group policies and software deployment Lab 12 : group policy and logon scripts Lab 13 : group policy management console and WMI scripting Lab 14 : disk management Lab 15 : trust relationships and child domains Lab 16 : group management Lab 17 : group and user management : herhaling Lab 18 : name resolution WINS Lab 19 : AD backup and restore Lab 20 : AD replication Sites and Services Lab 21 : IPSEC: theorie en oefening : encrypting network traffic Lab 22 : routing and remote access Lab 23: configuring IIS 6 Lab 24: SSL security and IIS6

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
  • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
Toelichting:
- De Bachelor in ICT kan de installatie en configuratie van een Windows 2003 Server met succes doorlopen zodat hij/zij een rollout of upgrade in een netwerk plant, implementeert, opvolgt en automatiseert. - De Bachelor in ICT kan het raamwerk van data-beveiliging omvormen tot een situatie waarin de data op een server beveiligd wordt volgens de wensen van de gebruikers. - De Bachelor in ICT kan de verschillende aspecten van services en protocollen zo evalueren zodat hij/zij in team een netwerkprobleem kan oplossen. - De Bachelor in ICT heeft een brede kennis van windows begrippen zodat hij/zij zelfstandig informatie kan opzoeken over nieuwe technologie├źn en die kan voorleggen en demonstreren in een groep. - De Bachelor in ICT beheerst het synchronisatie proces van Active Directory en configureert de connecties tussen servers, zowel in grote als kleine netwerken. - De Bachelor in ICT kan een webserver configureren zodat hij/zij de werking van de webserver kan documenteren en een audit van een webserver kan doen. - De Bachelor in ICT kan group policies zo configureren zodat hij/zij de installatie van software en de configuratie van client pc's automatiseert of op grote schaal kan aanpassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- basiskennis TCP/IP - basiskennis Windows XP - basiskennis networking essentials - basiskennis share en ntfs security

A. Type

  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

MINASI, Mark,et al, 2003, Mastering Windows Server 2003, SYBEX, 1677 p

A. Types

  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210339
Code:
05210339
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands