Organisatieontwikkeling (2006-2007)

Organisatiekunde - Organisatieverandering o Van concept tot uitdaging o Werken aan organisatieverandering - Kwaliteitszorg o Kwaliteitsontwikkeling o Kritieke succesfactoren o Modellen en instrumenten Beleid Positionering van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Studie van de voornaamste sectoren van het sociaal-cultureel werk en hun beleidsmatige context. Het profiel van de sociaal-cultureel werker.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Organisatiekunde De student kan vanuit wetenschappelijke en praktijktheoretische inzichten veranderingsprocessen beschrijven en analyseren. De studenten kan op een verantwoorde manier een rol opnemen in de veranderingsprocessen van de organisatie waarin hij zich beweegt. De student kan kwaliteitszorg als fenomeen kritisch bespreken en in concrete organisaties analyseren. De studenten kan een rol opnemen in de kwaliteitsontwikkeling van een concrete organisatie. Beleid C5: De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader. C6: De MA kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Organisatiekunde Een grondige kennis van algemene inzichten van organisatiekunde is vereist. Beleid Inzichten uit organisatiekunde Basiskennis van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Organisatiekunde - Handboek: Cuyvers Guido, 2000, Integrale organisatieverandering. Nelissen, Soest, 256 p. . - Cursustekst 'Kwaliteitsontwikkeling' Beleid Wilms Luc, 2005, Sector en beleid van het Sociaal-Cultureel Werk in Vlaanderen, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
04232130
Code:
04232130
Vakcoördinator:
Katrien Seynaeve
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands