Geschiedenis (2006-2007)

Vanaf het tweede jaar van de opleiding worden de verschillende opleidingsactiviteiten (natuur, ruimte en tijd) als een geïntegreerd geheel benaderd. In dit jaar van de opleiding worden verschillende thema's behandeld. Enkele voorbeelden: de kust, de seizoenen, industrie, exlporatie van de eigen omgeving,... Zowel de inhouden als de didactische vertaling komen aan bod. Het geïntegreerd werken krijgt hierin een belangrijke plaats. Het leerplan van de lagere school wordt hierbij als leidraad gebruikt. De studie van een landbouwbedrijf en de exploratie van de Belgische kust komen via begeleid zelfstandig leren aan bod. Hierbij werken de studenten gedurende een bepaalde periode in groep. Aandacht gaat naar inhoudelijke aspecten van het onderwerp maar ook de didactische vertaling ervan is belangrijk.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Leerinhouden en vaardigheden van het eerste jaar van de opleiding worden verwacht.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

idem 1 onderwijzer

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
10250201
Code:
10250201
Vakcoördinator:
Jef Van Den Bosch
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands