Bewegingsopvoeding (2006-2007)

In de verschillende domeinen van de bewegingsopvoeding krijg je oefenstof voor de lagere school en de kans om verschillende lessen uit te proberen via microteaching. Het domein zwemmen komt ook aan bod. Van uit beschouwing en creëren komen tot beleven en uitdrukken via verschillende expressievormen in de bewegingsexpressie.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als opvoeder: -kun je een veilige en uitdagende les bewegingsopvoeding en bewegingsexpressie geven. Als organisator: -kun je stimulerende bewegingsactiviteiten opbouwen. -kun je beweging integreren in het klas- en schoolgebeuren. -kun je binnen je klas over een taakverdeling overleggen en die naleven -kun je een les bewegingsexpressie uitwerken. Als inhoudelijke expert: -kun je de verworven kennis zinvol toepassen in activiteiten van bewegingsopvoeding en bewegingsexpressie. -kun je open staan voor het muzische domein waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen -kun je informatiebronnen raadplegen en zinvol gebruiken. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: -kun je een gepast bewegingsaanbod geven aan verschillende ontwikkelingsniveau’s. -kun je een les bewegingsexpressie aanbieden binnen de muzische vorming.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de theoretische achtergrond en de didactische vaardigheden van het 1ste jaar, die zich richten op bewegingsopvoeding in de lagere school. Je kan zwemmen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Praktijk van de motorische basisvorming: Gaston Clippeleyr en Lieve De Valck - Leerplan bewegingsopvoeding in de basisschool - Deelleerplan Muzische opvoeding: bewegingsexpressie - Cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250210
Code:
10250210
Vakcoördinator:
Bernadette Plaetinck
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands