Bewegingsopvoeding bij kleuters (2006-2007)

Ervaringsgericht werken in de kleuterschool. Doelen van de bewegingsopvoeding voor kleuters. Didactiekmethodie en Activiteitsdomeinen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Leerkracht als opvoeder Leerkracht als begeleider van leerprocessen Leerkracht als organisator Leerkracht als inhoudelijke expert Leerkracht als lid van een schoolteam Leerkract als cultuurparticipant Interactievaardigheden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Didactiek 1ste en 2 de jaar ILSO LO Kennis van motorische ontwikkeling.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Rita Bracke, 1990, Bewegingsopvoeding voor kleuters, Garant Leuven -Apelboom Danskant

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • labo en werkcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10253140
Code:
10253140
Vakcoördinator:
Bernadette Plaetinck
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands