Geïntegreerde bedrijfssimulatie (2006-2007)

De eerste vereiste is dat men vertrouwd geraakt met het bedrijf, zijn werkmethodes en sommige procedures en financiële informatie waarop de simulatie gebaseerd is. Eens deze horde genomen is, zullen de studenten richtlijnen krijgen aangaande strategisch denken. Dan zijn de deelnemers klaar om van start te gaan. Het beslissingsproces zal uitgevoerd worden in een reeks van opeenvolgende financiële jaren die elk het resultaat van het bedrijf zullen weergeven. Deze kunnen zuiver financiële resultaten zijn, bv. een balans en een resultatenrekening. Ook andere prestaties, zoals wat betreft het marktaandeel, vergelijkende prijszetting, de positie op de ladder van de concurrentie enz. worden nagekeken en geïnterpreteerd. Naargelang de simulatie vordert, zal de moeilijkheidsgraad geleidelijk toenemen. Eens het basisbeslissingsproces beheerst wordt, worden de deelnemers geleidelijk geconfronteerd met een opeenvolgende reeks van bijkomende technieken, teneinde de toekomstige resultaten te verbeteren. Technieken zoals budgettering, cash flow en falingsanalyse worden gradueel bij de simulatie gevoegd. Het geheel wordt afgesloten met een presentatie door de studenten zelf.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Handleiding Top Team. 2005, Academic Service, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie
  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

De deelnemers zullen verzocht worden directieteams te vormen van een reeks bedrijven die actief zijn in eenzelfde markt. Elke management team zal samengesteld zijn op basis van de volgende rolfuncties: een algemeen directeur, een financieel directeur, één of meerdere productiemanagers, één of meerdere marketing managers. Elk lid van elk directieteam zal deelnemen aan het beslissingsproces vanuit zijn/haar eigen standpunt. Teneinde terdege op de hoogte te zijn van zijn/haar autoriteit, zullen de leden van elk team nauwkeurige richtlijnen ontvangen waarbinnen beslissingen kunnen gemaakt worden. Gedurende elke beslissingsronde wordt aan de leden ruim de tijd gegeven om overleg te plegen en te beslissingen over de te volgen strategie. Iedere beslissingsronde zal resulteren in een waardekeuze voor elk van een reeks parameters, zoals de hoeveelheid jaarlijkse productie, het aantal verkooppunten, het aantal vertegenwoordigers, leningen die moeten aangegaan worden en de toe te passen verkoopprijs. Opeenvolgende beslissingsrondes zullen het resultaat tonen van de strategische keuzen versus die van de concurrentie. Terwijl de deelnemers het proces van succesvolle en niet-succesvolle beslissingen doorlopen, zullen ze geleidelijk leren om correct te reageren, om te anticiperen en een analyse te maken van wat het bedrijf bereikt. Het is een proces van toegeven, overwegen en overtuigen, een kwestie van gefundeerd en verantwoord beslissen, soms gebaseerd op harde feiten, soms op zuiver gissen en meestal op strategisch beslissen.

A. Types

  • presentatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

Gedurende de opeenvolgende beslissingsrondes wordt van de directieteam verwacht dat ze nauwkeurig de achtergrond van hun beslissingen noteren. Dit zal als basis dienen voor een afsluitende voorstelling in de vergadering van aandeelhouders. De studenten zullen enkele richtlijnen krijgen over voorstellingstechnieken, die hen moeten klaarstomen om de confrontatie met de aandeelhouders aan te gaan. Door sterk redeneren en een doeltreffende voorstelling moeten de directieteams een duidelijke uitleg geven voor de door het bedrijf bereikte resultaten gedurende de verschillende beslissingsrondes. Verder moet elk team nastreven om de aandeelhouders te overtuigen hun verdere steun aan het bedrijf te verlenen, op weg naar succes. De evaluatie van het project zal uitgevoerd worden op basis van 2 verschillende aspecten. De studenten zullen geëvalueerd worden volgens hun bijdrage tot de groepsactiviteiten gedurende de beslissingsrondes. Verder zal hun individuele prestatie zowel als die van hun team gedurende de confrontatie met de aandeelhouders in aanmerking genomen worden.
OA:
02244005
Code:
02244005
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands