procesautomatisering (2006-2007)

Regeltechniek - Inleiding --- De automatische regeling --- Het servomechanisme - De sensoren --- Temperatuursensoren --- Verplaatsingssensoren --- Debietsensoren --- Druksensoren --- Niveausensoren - Corrigerende organen - De karakteristieken van het te regelen proces --- De orde van het proces --- Dode tijd enz. --- Analytische berekening van een proces met een tijdsconstante - De discontinue regelaars --- Tweepuntsregelaars --- Driepuntsregelaars - De continue regelaars --- De proportionele actia --- De integrerende actie --- De differentiërende actie - De bruikbaarheid van de D-actie - De praktische instelling van een regelaar --- De methode van de uiterste versterking --- De methode van Ziegler-Nichols - Voorbeelden van regelingen --- Mengregeling --- Destillatie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten hebben - kennis van de mogelijkheden van de regeltechniek Studenten kunnen - de werking van een PID-regelaar verklaren. - een PID regelaar hanteren. - - de optimale instelparameters bepalen voor een PID regelaar in een proces.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis wiskunde Basiskennis fysica Elementaire kennis elektronica Een zeker vermogen tot het maken van abstracties Booleaanse algebra.

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2004, Cursus Meet- en regeltechniek, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel PID regelaar in LabVIEW Gesimuleerde regelingen in LabVIEW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling met schriftelijke voorbereiding Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen
OA:
03202251
Code:
03202251
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands