meettechniek pract (2006-2007)

Standaarden en kalibers; nauwkeurigheid van meetmiddelen Lengtemetingen: diverse schuifmaten, schroefmaten, hoogtemeters, meetklokken, lineaire opnemers, lengtemeetbank Het bepalen van oppervlakteruwheidsparameters Hoekmetingen a.d.h.v. hoekmeter, sinustafel en m.b.v. cilindereindmaten en opspanplaat Controle van evolvente rechte tandwielen Controle van metrische schroefdraad Het nemen van een steekproef uit een industriƫle productie en bepalen van de procesparameters; regelkaarten (Statistische ProcesControle) Functionele bemating van werkstukken Aanmaken van een meetprogramma op een computergestuurde coƶrdinatenmeetmachine (Tesa Xcel)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten kunnen een eenvoudige meetstrategie verantwoord plannen. Zij hebben inzicht in de werkingswijze en het toepassingsgebied van diverse meetgereedschappen, en in de consequenties van toegekende toleranties op de kwaliteitskosten. Zij hebben noties van de interpretatie van regelkaarten (SPC) en het meten via een computergestuurde meetmachine.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geometrische vergelijkingen Maataanduiding op technische tekeningen interpreteren Foutenleer (fysica) en Statistiek.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Nota's lab metrologie. Voor meer theoretische achtergrond van de begrippen in metrologie wordt verwezen naar het boek "Machine-onderdelen" van Roloff-Mateck, (ISBN 90 6233 902 6). Per labgroep is als supplement bij de beknopte cursus een handboek voorzien: "Productiemeettechniek" van Wolfgang Dutschke. (ISBN 90 395 0957 3). Technische informatie over diverse meetmiddelen is beschikbaar in het lab.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Studiecentrum, contact na afspraak via email.
OA:
03200891
Code:
03200891
Vakcoördinator:
Roger Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands