Oxygenatie (2006-2007)

Studenten kennen de theorie m.b.t. de verschillende onderwerpen en kunnen deze in de praktijk toepassen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliĆ«nt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliĆ«ntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Demeurichy, R. (2006) Oxygenatie. Niet gepubliceerde cursus. Van den Bosch, I. (2006) Luchtwegzorg. Niet gepubliceerde cursus. Gillis, M. ( 2006) Shock en beademing. Niet gepubliceerde cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284070
Code:
07284070
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands