fluïdomechanica oef (2006-2007)

Inleiding Fluïdostatica Kinematica van de fluïda Dynamica der fluïda Viscositeit Dimensieanalyse

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Berekening van bepaalde integralen Berekening van oppervlaktetraagheidsmomenten Vectoriële evenwichtsvergelijkingen opstellen en oplossen Bepaling van het zwaartepunt van willekeurige oppervlakken Oplossen van differentiaalvergelijkingen door scheiding van veranderlijken De wet van Newton kennen en kunnen toepassen

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200039
Code:
03200039
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands