e-business 1 (2006-2007)

- Basisbegrippen webdesign kennen - Het gebruik van HTML-code beheersen - Logica en vormgeving binnen een website kunnen scheiden (HTML - CSS) - Een statische website ontwerpen met grafische editor - De code die deze grafische editor genereert, kunnen interpreteren en indien nodig aanpassen. - Webpagina’s compatibel maken volgens de w3c standaard - Webpagina’s compatibel maken met de meest gangbare browsers - Ten volle gebruik maken van CSS design strategieen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan de basisbegrippen van webdesign beheersen waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan de logica en vormgeving binnen een website van elkaar scheiden via HTML en CSS waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan een statische website ontwerpen net HTML-code en met een grafische editor waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan de code die deze grafische editor genereert, interpreteren en indien nodig aanpassen waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan webpagina’s compatibel maken met de w3c standaard waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. - De bachelor in elektronica-ICT kan webpagina’s compatibel maken met de meest gangbare webbrowser waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties - gebruik van internet en web browsers - basiskennis van het gebruik van een windows systeem

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek Dreamweaver MX 8 - Initiatie Zie URL: http://www.mediatafel.com/boeken/

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210659
Code:
05210659
Vakcoördinator:
Jos Bogaerts
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands