milieutechnologie pract (2006-2007)

Laboratoriumzittingen: Studie van grootschalige en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties Opstellen van een vervuilingsprofiel van een waterloop - bepaling van DO, BOD, COD, ammonium, nitriet, nitraat, fosfaat, sulfaat, enz

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
De studenten kunnen de problematiek van milieuvervuiling beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de verschillende vervuilingsparameters van afvalwater en oppervlaktewater beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de problemen in verband met waterverontreiniging en luchtverontreiniging analyseren. De studenten kunnen de verschillende technieken voor waterzuivering en luchtzuivering beschrijven. De studenten kunnen de juridische aspecten van milieusanering in Vlaanderen bespreken. De studenten kunnen de belangrijkste algemene vervuilingsparameters van afvalwater bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van anorganische en organische chemie Beginselen van algemene technologie Beginselen van microbiologie

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Labohandleiding milieutechnologie

C. Aanbevolen leermiddelen

Aanverwante websites, behorende bij het onderzoeksonderwerp.

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
03202610
Code:
03202610
Vakcoördinator:
Karel Dekoninck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands