fysica pract (2006-2007)

-De wetten van de geometrische optica en beeldvorming -De harmonische beweging -Interferentie en buiging -kinematica - dynamica- foutentheorie

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De studenten kunnen de formules voor beeldvorming en vergroting bij sferische spiegels, breking en lenzen correct toepassen, -De studenten kunnen de formules voor interferentie en buiging correct toepassen, -De studenten kunnen de juiste conclusies trekken uit een aantal metingen, -De studenten kunnen inschatten of hun gevonden oplossingen binnen aanvaardbare grenzen liggen, -De studenten kunnen over een experiment een rapport schrijven,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen en afgeleiden Eenvoudige goniometrische formules Ruimtelijk voorstellingsvermogen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

-Serway, R.A, Jewett, J.W. (2004). Physics for Scientists and engineers with modern physics, sixth edition.USA: Brooks/Cole-Thomson Learning, [ISBN 0-534-40949-0] -Provoost , V., Vanwesemael, L. (2005-2006). Labo Fysica. Geel : campinia - http://toledo.khk.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200022
Code:
03200022
Vakcoördinator:
Vera Provoost
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands