Verpleegkunde en psychosociale wetenschappen - Neonatologie (2006-2007)

Verpleegkundige en psychosociale aspecten binnen de zorg voor de zieke of bedreigde neonaat komen aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Sohier, L., (2006), Beademing van de neonaat. Onuitgegeven cursus. Sohier, L., (2006), Interpretatie van bloedgassen. Onuitgegeven cursus. Sohier, L., (2006) NIDCAP. Handouts Powerpointpresentatie. Sohier, L., (2006), Reanimatie van de pasgeborene: nieuwe richtlijnen en casuïstiek. Handouts Powerpointpresentatie. Van Looveren, L., (2006), Neonatologie: verpleegkundige en psychosociale wetenschappen. Onuitgegeven cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

Syllabi van lesdagen (Revalidatiecentrum, Pulderbos - Centrum Voor Ontwikkelingsstoornissen, Wilrijk - Koningin Paola Kinderziekenhuis, Antwerpen)

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07284160
Code:
07284160
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands