Informaticatoepassingen (2006-2007)

De cursus behandelt het ontwerpen, structureren en publiceren van statische websites. De studenten leren Dreamweaver MX2004 gebruiken aan de hand van uitgewerkte voorbeelden en oefeningen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
De studenten kennen en begrijpen de basisprincipes en - vaardigheden rond webdesign. De studenten kennen en begrijpen het verschil tussen statische en dynamische websites. De studenten kunnen een statische website ontwerpen en realiseren m.b.v. Dreamweaver MX2004, en dit op een gestructureerde manier.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie de eindcompetenties van het tweede jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Dreamweaver MX - Ann Hannes en Tinne Van Echelpoel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02241810
Code:
02241810
Vakcoördinator:
Simonne Kemps
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands