Kredieten (2006-2007)

De studenten raken vertrouwd met de belangrijkste principes van kredietverlening. Ze leren een kredietdossier opstellen. Ze kunnen ondernemingen adviseren over de soorten kredieten voor de verschillende doeleinden. Voor de particulieren leert de student omgaan met het hypothecair krediet en het consumentenkrediet. Tenslotte bekijkt de student nog de nodige waarborgen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
De student moet de verschillende vormen van consumenten- en hypothecaire kredieten met elkaar kunnen vergelijken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Financiƫle Algebra

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Gretel Torfs, Kredieten 2006-2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241680
Code:
02241680
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands