Toegepaste natuurkunde 2 (2006-2007)

Hydraulica: symboliek + schakelschema's, hydropompen + motoren, hydraulische cilinders, bediening- en regelorganen, leidingen + accumulatoren + filters, oliën + reservoirs

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - de symbolen van de hydraulische compenenten tekenen; - hydraulische schakelschema's lezen; - de functie en werking van hydraulische onderdelen neerschrijven. - de werking van verschillende hydraulische componenten uitleggen adhv eenvoudige tekeningen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Niet gepubliceerde cursus Hydraulica I en II, KHKempen 200p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03290110
Code:
03290110
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands