Communicatieve vaardigheden (2006-2007)

De onderwijsactiviteit concentreert zich enerzijds op een grondige beheersing van de Nederlandse taal en anderzijds op communicatieve vaardigheden. Diverse aspecten van mondelinge en schriftelijke taalbeheersing komen aan bod: syntaxis, formulering, stijl en perspectief, tekststructuur. De volgende zakelijke communicatiemedia worden behandeld: het rapport, de presentatie, de vergadering, de notulen, de synthese, het debat, het sollicitatiegesprek, de sollicitatiebrief, het cv, de goodwillbrief, de klachtenbrief, klachtenbehandeling, de gelegenheidstoespraak.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
Toelichting:
- De studenten leren correct en efficiënt functioneren in de diverse communicatieve situaties die zich in hun professionele carrière zullen voordoen. - De studenten hebben inzicht in het communicatieproces en passen gangbare communicatieve principes en strategieën bewust toe in de praktijk. - De studenten beheersen het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, voldoende grondig om zakelijke bedrijfscommunicatie efficiënt, vlot en in een gepaste stijl af te handelen. - De studenten kunnen efficiënte documenten opstellen voor schriftelijke communicatie: goodwillbrieven, sollicitatiebrieven, cv's, slecht-nieuwsbrieven, rapporten, notulen. - De studenten passen de principes voor citeren en refereren correct toe. - De studenten kunnen een behoorlijke mondelinge presentatie geven. - De studenten kunnen efficiënt vergaderen. - De studenten kunnen een sollicitatiegesprek voeren. - De studenten kunnen een gelegenheidstoespraak houden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- BAECKENS, Roger en MEUKENS, Peter, 2003. Zakelijke communicatie. Vierde herwerkte uitgave, Kapellen, Pelckmans. - DE PEUTER, Dirk en Verheyen, Ivo, 2006. Communicatievaardigheden. Niet gepubliceerd cursusmateriaal.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
02242790
Code:
02242790
Vakcoördinator:
Ivo Verheyen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands