databases pract (2006-2007)

- Relationele databases - Database analyse en ontwerp - MS-Access: tabellen; relaties; queries; formulieren; rapporten - SQL: DDL, DML, DCL - Inleiding Visual Basic for Applications: integratie van SQL in VBA; activeX data objects (objectmodel ADODB) - Dynamische webpagina's gebaseerd op databasegegevens

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
Vertrekkende van de eisen van de toekomstige databasegebruikers is men instaat zelfstandig tot een gestructureerde probleemvoorstelling te komen. Dit proces valt onder de noemer systeem ontwikkelling. In de database terminologie noemt men dit een conceptueel schema dat bijvoorbeeld in de vorm van een ER diagram kan weergegeven worden.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen een gegevensmodel opstellen. - Studenten kunnen MS-Access gebruiken om applicaties te programmeren. - Studenten kunnen eenvoudige SQL commando's opstellen om informatie op te vragen van de relationele database. - Studenten kunnen een grafische en gebruikersvriendelijke interface opstellen met behulp van Visual Basic for Applications. - Studenten kunnen een dynamische webpagina met ASP code ontwikkelen voor het weergeven van databasegegevens. Extra competenties: - Studenten kunnen de verschillende aspecten gezien over alle lessen integreren in 1 toepassing.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene begrippen en handelingen in Microsoft Windows Een gestructureerde programmeertaal (C) De basisbegrippen en controle structuren van Visual Basic

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

eigen powerpoint presentaties en voorbeelden aanwezig op elektronisch leerplatform Roger Frans (2001). Access 2003 beginners. Campinia Media.

C. Aanbevolen leermiddelen

Rick f. van der lans (1999). Het SQL leerboek. Academic Service. Roger Frans (2002). Access 2003 gevorderden (Jet). Campinia Media.

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200820
Code:
03200820
Vakcoördinator:
Peter Karsmakers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands