Rundveemachines (2006-2007)

Huisvesting van kalveren, jongvee, melkvee: lig- en voederplaatsen, stalinrichting De melkstal, melkhuis, machinekamer Energietechnieken: mechanische koelinstallatie, warmterecuperatie, automatisatie , informatisatie Aanmaken van mortels, gebruik en eigenschappen van bouwmaterieel, erfverharding, uitzetten van een gebouw, opbouw van een muurtje met haakse hoek en muuropening, ijzervlechten en gewapend beton Herstelling en renovatie van bouwkundige werken Zaaimachines: rijenzaaimachines, precisiezaai, mechanisch, pneumatisch Spuitmachines: opbouw, bespreking verschillende onderdelen, werking Beregening,drainage Hoe machines vergelijken: technisch - economisch?, Hoe een machinepark samenstellen? Praktische werkzaamheden op bedrijf van ploegen tot oogst Praktische bespreking aan de hand van demomateriaal: spuitmachines, zaaimachines Economische berekening kostprijs van een machine Melkinstallatie Maaiwerktuigen, hooibouwwerktuigen, oogstwerktuig en opslag van ruwvoer Machines voor voederverstrekking en uitkuilen van ruwvoer Verschillende onderdelen melkinstallatie, automatisatie melkinstallatie Praktische bespreking aan de hand van demomateriaal: maai- en hooibouwwerktuigen, voedertechniek Praktische werkzaamheden op bedrijf van zaaien tot oogst Economische berekening kostprijs van een machine

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - de verschillende huisvestingsvormen melkvee per leeftijdscategorie opsommen en de voor- en nadelen van deze systemen aanduiden; - de melkstaltypes onderscheiden en de voor- en nadelen opsommen; - de werking van de mechanische koelinstallatie, een warmtepomp en de systemen van melkkoeling beschrijven; - een aantal automatisatietechnieken in de rundveehouderij opsommen en kort omschrijven. De studenten kunnen: - maatregelen voor het storten van kwaliteitsbeton opsommen; - een gebouw uitzetten, een haakse hoek uitmeten, een profiel stellen, waterpassen over grotere afstand, de lagen- en koppenmaat berekenen en afschrijven, vloerankers nauwkeurig aanbrengen. - stenen vermetselen aan de koord of met waterpas en rij volgens de regels van goed vakmanschap. - bewapening van een betonnen balk berekenen en aanmaken. - voldoende voorzorgen nemen en in veilige omstandigheden werken. De studenten moeten de verschillende zaaimachines in al hun facetten (bouw, werking, ...) kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende spuitmachines ...... uitleggen. De studenten moeten notie hebben van beregeningsinstallatie en drainage. De studenten moeten een economische berekening kunnen uitvoeren. De studenten moeten met de verschillende machines kunnen werken, onderhouden en afstellen. De studenten moeten met verschillende machines kunnen werken, onderhouden en afstellen De studenten moeten verschillende onderdelen en de werking van een melkinstallatie kunnen uitleggen. De studenten moeten de voederwinning,voedertechniek en de krachtvoerverstrekking kunnen uitleggen. De studenten moeten met de verschillende onderdelen van een melkinstallatie kunnen werken. De studenten moeten afstelling en onderhoud kunnen uitvoeren van de verschillende machines. De studenten moeten notie hebben van eventuele herstellingen + planning werkzaamheden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293552
Code:
03293552
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands