Economie (2006-2007)

Macroeconomie - eenvoudige economische kringloop - sparen in de economische kringloop - de overheid in de economische kringloop - het buitenland in de economische kringloop - inflatietheorie - conjunctuurtheorie - geldschepping Microeconomie - wet van vraag en aanbod - prijselasticiteit - het marktmechanisme - overheidsingrepen - consumentengedrag - producentengedrag

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C05 Het distributieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, leveringsvoorwaarde, prognose, productie-, distributie- en transportplanning, verpakkings- en transporteis, vervoersmodi en hun specifieke capaciteiten.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
 • C10 Kan rekening houden met veiligheidszorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving, menselijke en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
 • C11 Kan rekening houden met milieuzorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
Toelichting:
De student kan macro-economische verschijnselen verklaren, analyseren en er kritisch over reflecteren. De student kan de economische kringloop beschrijven en analyseren ook in een internationale context. De student kan micro-economische verschijnselen verklaren en analyseren. De student kan de invloed van overheidsingrepen in het marktmechanisme beschrijven, analyseren en er kritisch over reflecteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

De Tijd

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210468
Code:
05210468
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands