Scriptie (2006-2007)

De student toont in een schriftelijk werk in staat te zijn een voor het beroepsveld relevant onderwerp te analyseren, adekwate conclusies te trekken en e.v.t aanbevelingen te doen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
07284040
Code:
07284040
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands