Communicatieve en agogische vaardigheden (gem.) (2006-2007)

-lichaamstaal -actief luisteren -erkenning/verwerping/negatie -positieve herinterpretatie -belonen en straffen -afspraken en regels

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
-doordacht handelen t.o.v. leerlingen -positief (werk)klimaat creëren en onderhouden -verbale boodschap optimaal ondersteunen door lichaamstaal -klasgebeuren reguleren met respect voor leerlingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten beheersen de competenties van het OA agogische vaardigheden uit 1Baso.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Dijckmans Chris en Schuurmans Daniëlle, 2006, Communicatieve en agogische vaardigheden. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Procesbegeleiding bij het presentatieportfolio.
OA:
10250140
Code:
10250140
Vakcoördinator:
Danielle Schuurmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands