Sociologie en antropolgie (2006-2007)

- Wat is Antropologie? - Welke vormen van seksualiteitsbeleving (en welke verschillen) vinden we terug in onze wereld? - Welke verschillen bestaan er tussen westerse en niet-westerse manier van bevallen? - Enkele aspecten vergeleken: de baarhouding, de band tussen moeder en kind, de nageboorte, - begeleid groepswerk

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent Jo Peeters, ongepubliceerde uitgave, 2006-2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Tijdens de lessen Via mail
OA:
07280163
Code:
07280163
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands