Projectweek, semaries en studieuitstappen (2006-2007)

Studenten dienen volgende opdrachten uit te voeren in groep of individueel:- dag van financie- en verzekeringswezen organiseren - infosessie gegeven door een bank over successieplanning bijwonen - voordracht i.v.m. Europees Recht van Prof. H. Betrand bij EPHEC bijwonen - commerciële gesprekken bijwonen bij een bank - een algemene veradering bijwonen van een beursgenoteerd bedrijf - de koersevolutie van een beurgenoteerd bedrijf opvolgen. De studenten leren al deze opdrachten kritisch analyseren , rapporteren en verdedigen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
02252000
Code:
02252000
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands