Duits (2006-2007)

In het tweede jaar gaat het voornamelijk over het thema handel. Daarbij wordt elk onderdeel gekoppeld aan de virtuele firma EuroPackage&Print. De subthema's zijn: 1. handel en verkoopgesprekken - de distributie van goederen en diensten - de specifieke woordenschat van een aantal sectoren - de structuur en het idioom van verkoopgesprekken 2. telefoneren: uitvoerige behandeling van procedures en uitdrukkingen voor zakelijke telefoongesprekken 3. onthaal en presentatie - gasten ontvangen, informeren of op een andere manier verderhelpen - een bedrijf presenteren - een rondleiding door een bedrijf organiseren en uitvoeren 4. organisatie van de beursdeelname met de oefenfirma. Ieder jaar nemen we deel aan een berus voor virtuele firma's in Duitsland. De studenten organiseren zelf het hele project. - de reis en het verblijf organiseren - de inrichting van de stand ontwerpen - vooraf afspraken met klanten maken - verkoopgesprekken en -technieken voorbereiden - de administratieve verwerking van de beursorders organiseren Wat betreft de studie van de grammatica, wordt in het tweede jaar de kennis van de vervoeging van de werkwoorden en het gebruik van de naamvallen uitgebreid en verdiept. Daarnaast komen een aantal specifieke grammaticale thema's aan bod. Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Hoofdcompetentie: De studenten OM kunnen zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen. Concretisering: 1. De studenten OM bezitten de vereiste taalkennis om zakelijke informatie af te handelen. 2. De studenten OM kunnen de benodigde zakelijke informatie verzamelen en beoordelen. 3. De studenten OM kunnen zakelijke informatie verwerken en presenteren 4. De studenten OM kunnen een geschikte comunicatiestrategie voor zakelijke situaties bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die in het eerste jaar geslaagd zijn, worden tot deze cursus toegelaten. Buitenlandse studenten moeten niveau 4 van het talenportfolio hebben bereikt en moeten bij het departementshoofd een aanvraag indienen om tot de cursus toegelaten te worden.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: modulaire evaluatie

B. Omschrijving

OA:
08270110
Code:
08270110
Vakcoördinator:
Georges Vanpoucke
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Onderwijstaal:
Duits