Onderwijsbevoegdheid Wiskunde - vakdidactiek (2006-2007)

·Didactiek : een keuze uit volgende onderwerpen: leren bewijzen, scharniermomenten, BSO en TSO, geschiedenis v/d wiskunde, gebruik van media, motiveren, contexten, materialen voor wiskunde, internet, pc-programma's, differentiatie, leerplannen tweede graad, …

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
-) De competenties van het eerste jaar komen terug aan bod, maar worden gelinkt aan andere inhouden; -) je kan leerinhouden op een inzichtelijke manier vertalen naar leerlingen toe; -) je kan leerinhouden aanpassen aan het niveau van een klas; -) je kan geschikt leermateriaal ontwikkelen door gebruik te maken van ICT.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de kennis, attituden en vaardigheden van het eerste jaar

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

-) docentencursussen; -) handboekenreeks Delta van de tweede graad; -) artikels uit tijdschriften, o.a. Uitwiskeling; -) leerplannen tweede graad

C. Aanbevolen leermiddelen

Cabri of een ander softwarepakket voor vlakke meetkunde

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254231
Code:
10254231
Vakcoördinator:
Jos Willems
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands